B&A Maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen
"Je moet niet thuis blijven als je iets kunt betekenen voor anderen."

WMO


Buurtbewoners activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten.

ZORG


Zelfstandigheid vergroten door zorg te verbinden met welzijn.

WERK


Mensen aan het werk helpen door belemmeringen uit de weg te ruimen.

JEUGD


Begeleiding van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel.

ADVIES


Sociaal beleid verbeteren door goede voorbereiding op decentralisaties.
     
Dit is B&A
  B&A is een vernieuwend uitvoeringsbedrijf in het sociaal domein, dat haar dienstverlening uitvoert op de snijvlakken van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. Uniek aan B&A is dat we ook over een aparte adviesgroep beschikken, die veel ervaring heeft met het adviseren van gemeenten over deze thema’s. Wilt u meer weten over onze uitvoeringsaanpak, klik hieronder:
Onderdeel van B&A
Klik op de logo's voor onze uitvoeringspraktijk en samenwerkingsverbanden.
 

 
Nieuws
Even rekenen... Procedure rondom het afgeven van een beschikking voor huishoudelijke hulp
In ‘Even rekenen…’ denkt B&A mee over slimme oplossingen. Dit kaat gaat het over de procedure rondom het afgeven van een beschikking voor huishoudelijke hulp....| Lees verder
 
Met Sigra werken aan welzijn
Als eerste maatschappelijk dienstverlener in Amsterdam heeft Civic Amsterdam zich aangesloten bij SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam). SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in de gezondheidszorg en welzijn in de regio Groot Amsterdam.
 ...
| Lees verder
 
Aan het werk bij de Markthal via Drive
Valt er nog iets nieuws toe te voegen aan alles wat er al gezegd en geschreven is over de indrukwekkende nieuwe Markthal in Rotterdam? Jazeker: de medewerkers van Drive onderzochten er de werkgelegenheid en vonden geschikte werkplekken voor een aantal deelnemers aan het traject, onder wie Suzan en Sara. ...| Lees verder
 
Partnerovereenkomst B&A en Platform31
Het partnernetwerk van B&A is uitgebreid met het sluiten van een overeenkomst met Platform31. Het gedachtegoed van B&A en Platform31 sluit op elkaar aan, wat een versterking van beide partijen betekent....| Lees verder
 
2015: het jaar om te leren in de praktijk, learning-history
2015 is het jaar waarin de goede voornemens van de decentralisaties in het sociale domein door gemeenten in de praktijk moeten worden gebracht. Het komt erop aan te ontdekken hoe dat moet. Niet alles zal meteen goed gaan, maar de opgave is te groot om pas over een aantal jaar te evalueren. Het is belangrijk om gaandeweg te kunnen bijstellen en dat kan niet zonder reflectie: wat gaat goed, wat kan beter? Om dat leerproces te ondersteunen is er de learning-historymethode....| Lees verder
 
Even rekenen... Gevolgen van bezuinigingen op huishoudelijke hulp
Hoe kan het slimmer? De bedoeling van de decentralisaties in het sociale domein is dat veel van de nu van elkaar gescheiden regelingen, beter en met minder geld kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat gezocht moet worden naar slimme oplossingen. B&A denkt mee en maakt aan de hand van praktijkcasussen uit de actualiteit de rekensom: hoe kan het ook aangepakt worden en wat levert dat dan op? Deze ‘Even rekenen...’  gaat over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp....| Lees verder
 
  | Ga naar nieuws
Bent u klaar voor wijkzorg?  
 

Organiseer, train, monitor wijkteams effectief. Vernieuw met B&A.
Kom in positie voor transitie
Met ingang van 2015 zijn de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en delen van de AWBZ gedecentraliseerd. Hoe pakken de gemeenten deze klussen op? Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties. Archief >

Deze maand: Wijkteams moeten fouten maken! van Jeroen Weekenborg.

| Lees verder

Werken bij B&A

B&A is een interessante werkgever. We voeren mooie projecten uit waarvan de maatschappelijke relevantie direct te meten is. We zijn een horizontale en informele organisatie, waarbinnen veel mogelijk en bespreekbaar is.
| Lees verder

Vacatures
Senior adviseurs met bewezen acquisitiekracht (32-40 uur, heel Nederland)
Vrijwilligersvacatures uitvoeringsproject PIT 010
Deel deze pagina
  Aanmelden nieuwsbrief  
Werkterreinen B&A   Informatiewijzer B&A  
Wmo
Zorg
Werk
Jeugd
Beleid
 
Projecten
Nieuwsbrieven
Vacatures
Nieuws
Contact
Disclaimer