B&A Maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen
"Nu ik de taal spreek, onderneem ik van alles zonder mijn man."

WMO


Buurtbewoners activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten.

ZORG


Zelfstandigheid vergroten door zorg te verbinden met welzijn.

WERK


Mensen aan het werk helpen door belemmeringen uit de weg te ruimen.

JEUGD


Begeleiding van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel.

ADVIES


Sociaal beleid verbeteren door goede voorbereiding op decentralisaties.
     
Bent u klaar voor wijkzorg?
  Speel het 'Wie is aan (AWB)zet-spel'
De zorg is veranderd, zo ook de wijkzorg. De decentralisatie van de AWBZ  vraagt om een gedegen aanpak. Burgers zullen vaker moeten bijspringen en professionals zullen anders en nog beter met elkaar moeten samenwerken. B&A ontwikkelde samen met CASCAS het wijkzorgspel om deze processen een kickstart te geven. | Lees verderOnderdeel B&A
Klik op de logo's om een kijkje te nemen bij onze uitvoeringspratkijk.
 
Nieuws
Partnerovereenkomst B&A en Platform31
Het partnernetwerk van B&A is uitgebreid met het sluiten van een overeenkomst met Platform31....| Lees verder
 
2015: het jaar om te leren in de praktijk, learning-history
2015 is het jaar waarin de goede voornemens van de decentralisaties in het sociale domein door gemeenten in de praktijk moeten worden gebracht. Het komt erop aan te ontdekken hoe dat moet. Niet alles zal meteen goed gaan, maar de opgave is te groot om pas over een aantal jaar te evalueren. Het is belangrijk om gaandeweg te kunnen bijstellen en dat kan niet zonder reflectie: wat gaat goed, wat kan beter? Om dat leerproces te ondersteunen is er de learning-historymethode....| Lees verder
 
Even rekenen... Gevolgen van bezuinigingen op huishoudelijke hulp
Hoe kan het slimmer? De bedoeling van de decentralisaties in het sociale domein is dat veel van de nu van elkaar gescheiden regelingen, beter en met minder geld kunnen worden uitgevoerd. Dat betekent dat gezocht moet worden naar slimme oplossingen. B&A denkt mee en maakt aan de hand van praktijkcasussen uit de actualiteit de rekensom: hoe kan het ook aangepakt worden en wat levert dat dan op? Deze ‘Even rekenen...’  gaat over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp....| Lees verder
 
B&A presenteert Besturen.NU: innovatie- en inspiratieplatform voor bestuurders in het sociale domein
Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig sociaal domein presenteert B&A innovatie- en inspiratieplatform besturen.nu.  Dit platform is bedoeld voor bestuurders en managers om hun ideeën en opvattingen uit te wisselen, om kennis te nemen van uitkomsten van experimenten en nieuwe uitvoeringspraktijken en eventuele hobbels bij de daadwerkelijke  implementatie van de decentralisaties in 2015. ...| Lees verder
 
Verbinding maken: telefoons in de strijd tegen Ebola
In contact staan met de buitenwereld is altijd belangrijk, maar in de strijd tegen Ebola in Sierra Leone kan de verbinding met de buitenwereld zelfs cruciaal zijn. B&A levert een bijdrage in die strijd door 50 mobiele telefoons te doneren aan Pimp my Village, een stichting die ontwikkelingsprojecten van migranten in hun land van herkomst ondersteunt....| Lees verder
 
Ondernemers stimuleren blijkt te lonen
Investeren in de ontwikkeling van kansrijke ondernemers gebeurt nog niet overal. Dat zou wel een goed idee zijn, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan naar Fast Forward: een project in opdracht van Provincie Flevoland, Noord Holland en Utrecht, uitgevoerd door een consortium van vijf partners onder leiding van Rutger Prent: B&A, De Baak, Amsterdam Center for Entrepeneurship, Maxwell Group en Parma Group.
...
| Lees verder
 
  | Ga naar nieuws
Dit is B&A  
 
Kom in positie voor transitie
Met ingang van 2015 zijn de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en delen van de AWBZ gedecentraliseerd. Hoe pakken de gemeenten deze klussen op? Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties. Archief >

Deze maand: Wijkteams moeten fouten maken! van Jeroen Weekenborg.

| Lees verder

Werken bij B&A

B&A is een interessante werkgever. We voeren mooie projecten uit waarvan de maatschappelijke relevantie direct te meten is. We zijn een horizontale en informele organisatie, waarbinnen veel mogelijk en bespreekbaar is.
| Lees verder

Vacatures
Ervaren schuldhulpverlener (32-36 uur per week)
Vrijwilligersvacatures uitvoeringsproject PIT 010
Deel deze pagina
  Aanmelden nieuwsbrief  
Werkterreinen B&A   Informatiewijzer B&A  
Wmo
Zorg
Werk
Jeugd
Beleid
 
Projecten
Nieuwsbrieven
Vacatures
Nieuws
Contact
Disclaimer