B&A Maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen
"Soms hebben mensen alleen een luisterend oor nodig."

WMO


Onze Wmo-uitvoering
in de praktijk

ZORG


Onze integratie van welzijn met zorg

WERK


Onze aanpak op weg naar werk

JEUGD


Onze jeugdaanpak

ADVIES


Onze adviseurs met praktijkervaring
     
Dit is B&A
  B&A is een vernieuwend uitvoeringsbedrijf in het sociaal domein, dat haar dienstverlening uitvoert op de snijvlakken van Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. Uniek aan B&A is dat we ook over een aparte adviesgroep beschikken, die veel ervaring heeft met het adviseren van gemeenten over deze thema’s. Wilt u meer weten over onze uitvoeringsaanpak, klik op de animatie:Onderdeel van B&A

 
 
Nieuws
De Werkschool en B&A | NRC 8 oktober 2016
Zaterdag 8 oktober 2016 is er een artikel in NRC Handelsblad verschenen over de Werkschool. B&A betreurt de teneur van het artikel in het NRC. Onze toelichting hierop....| Lees verder
 
Groei in de kinderopvang? Slingers ophangen?
Voor het eerst sinds 2011 kan het ministerie melding maken van groei. Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van opvang is met 6,4% toegenomen tussen 2015 en 2016. Tijd om de slingers op te hangen? Een analyse van Yermo Wever, adviseur B&A....| Lees verder
 
Naar een passende inrichting van respijtzorgbeleid in Rhenen
Gemeente Rhenen probeert haar mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Beleid op het gebied van respijtzorg voor mantelzorgers ontbreekt echter nog. In samenwerking met Bureau KLB heeft B&A in opdracht van de gemeente Rhenen een onderzoek gedaan om de omvang, kenmerken en behoeften van mantelzorgers op het gebied van deze zogenaamde respijtzorg in kaart te brengen....| Lees verder
 
Nauwere samenwerking maatschappelijke dienstverleners op het gebied van schuldhulpverlening
De gemeente Amsterdam is in 2014 naast de reguliere inzet op schuldhulpverlening gestart met het Programma Schuldhulpverlening. Het programma heeft als doel in de bestuursperiode 2014-2018 een verbeterslag te maken in de schuldhulpverlening in Amsterdam onder andere door betere samenwerking tussen de verschillende maatschappelijk dienstverleners. Civic Amsterdam, uitvoeringsorganisatie van B&A, zet zich in voor bewoners van Amsterdam Oost en is een van de deelnemende organisaties aan het Programma Schuldhulpverlening....| Lees verder
 
B&A gaat re-integratiedienstverlening verzorgen voor UWV
B&A is een van de partijen die voor het UWV de nieuwe re-integratiedienstverlening uit gaat voeren voor de periode 2016 - 2020. Het UWV introduceert twee nieuwe diensten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’, waar wij activiteiten voor gaan ontwikkelen. Sinds 1 juli jl. vervangen deze diensten de huidige contracten voor de re-integratie van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers. De komende weken gaan wij aan de slag om de dienstverlening vorm te geven en klanten hiervoor te werven. Wij starten in Rotterdam en Amsterdam en rollen onze dienstverlening vervolgens landelijk uit.
...
| Lees verder
 
B&A wint met Welzin en MEE de aanbesteding welzijnswerk Amersfoort
B&A gaat vanaf 1 januari 2017, in samenwerking met Welzin en MEE, de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) coördineren in de gemeente Amersoort. Indebuurt033 is de naam waaronder B&A de opdracht samen met Welzin en MEE gaat uitvoeren. De afgelopen drie maanden hebben wij hard gewerkt om tot een passend plan van aanpak te komen en de gemeente Amersfoort hiermee te overtuigen. En met succes!...| Lees verder
 
  | Ga naar nieuws
B&A nieuwsbrief  
 

Met onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van B&A projecten, nieuws uit het veld en diverse agenda-items. De nieuwsbrieven verschijnen eens per kwartaal. Neem een kijkje in ons archief. Recent verzonden: mei 2016

Belangstelling? Ga naar ons aanmeldformulier.

| Lees verder

Werken bij B&A

B&A is een interessante werkgever. We voeren mooie projecten uit waarvan de maatschappelijke relevantie direct te meten is.
| Lees verder

Vacatures en stageplaatsen
Manager Sociaal Domein (32 - 36 uur, Amersfoort)
Buurtnetwerker (24 - 32 uur, Amersfoort)
Maatschappelijk dienstverlener (24 - 32 uur, Amersfoort)
Medewerker jeugdcampus (24 - 32 uur, Amersfoort)
Organisator collectieve activiteiten (24 - 32 uur, Amersfoort)
Teamleider Sociaal Domein (32 - 36 uur, Amersfoort)
Vrijwilligers-/Mantelzorgmakelaar (24 - 32 uur, Amersfoort)
Participatiecoach Post Oost - Participatiewinkel (20 -24 uur, Amsterdam Oost)
Positieve en daadkrachtige adviseurs in het sociaal domein (vacature gesloten)
Stagiair(e) participatiewerk voor POZO (Amsterdam)
Deel deze pagina
  Aanmelden nieuwsbrief  
Werkterreinen B&A   Informatiewijzer B&A  
Wmo
Zorg
Werk
Jeugd
Beleid
 
Projecten
Nieuwsbrieven
Vacatures
Nieuws
Contact
Disclaimer