B&A Maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen
"Je ziet mensen vooruit gaan als ze de kracht uit zichzelf halen."

WMO


Buurtbewoners activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten.

ZORG


Zelfstandigheid vergroten door zorg te verbinden met welzijn.

WERK


Mensen aan het werk helpen door belemmeringen uit de weg te ruimen.

JEUGD


Begeleiding van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel.

ADVIES


Sociaal beleid verbeteren door goede voorbereiding op decentralisaties.
     
Bent u klaar voor wijkzorg?
  Speel het 'Wie is aan (AWB)zet-spel'
De decentralisatie van de AWBZ  vraagt om gedegen voorbereiding in korte tijd. Burgers zullen vaker moeten bijspringen en professionals zullen anders en nog beter met elkaar moeten samenwerken. B&A ontwikkelde samen met CASCAS het wijkzorgspel om deze processen een kickstart te geven. | Lees verderOnderdeel B&A
Klik op de logo's om een kijkje te nemen bij onze uitvoeringsprojecten en samenwerkingsverbanden.
 
Nieuws
Even rekenen
‘Even rekenen…’ gaat over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp...| Lees verder
 
B&A presenteert Besturen.NU: innovatie- en inspiratieplatform voor bestuurders in het sociale domein
Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig sociaal domein presenteert B&A innovatie- en inspiratieplatform besturen.nu.  Dit platform is bedoeld voor bestuurders en managers om hun ideeën en opvattingen uit te wisselen, om kennis te nemen van uitkomsten van experimenten en nieuwe uitvoeringspraktijken en eventuele hobbels bij de daadwerkelijke  implementatie van de decentralisaties in 2015. ...| Lees verder
 
Verbinding maken: telefoons in de strijd tegen Ebola
In contact staan met de buitenwereld is altijd belangrijk, maar in de strijd tegen Ebola in Sierra Leone kan de verbinding met de buitenwereld zelfs cruciaal zijn. B&A levert een bijdrage in die strijd door 50 mobiele telefoons te doneren aan Pimp my Village, een stichting die ontwikkelingsprojecten van migranten in hun land van herkomst ondersteunt....| Lees verder
 
Ondernemers stimuleren blijkt te lonen
Investeren in de ontwikkeling van kansrijke ondernemers gebeurt nog niet overal. Dat zou wel een goed idee zijn, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan naar Fast Forward: een project in opdracht van Provincie Flevoland, Noord Holland en Utrecht, uitgevoerd door een consortium van vijf partners onder leiding van Rutger Prent: B&A, De Baak, Amsterdam Center for Entrepeneurship, Maxwell Group en Parma Group.
...
| Lees verder
 
Landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget
In juni 2014 hebben de gemeenten Delft en Woerden van staatssecretaris van Rijn toestemming gekregen voor een pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). In samenwerking met Stade Advies helpt B&A beide gemeenten met de realisatie van het i-pgb.
 ...
| Lees verder
 
Wijkzorg zes maanden verder
De pilot Wijkzorg loopt alweer een half jaar in vijf startgebieden. Tijd om terug te blikken, maar ook om alvast vooruit te kijken naar de komende maanden. Dat doen Myrte Groen, teamleider maatschappelijke dienstverlening CIVIC Amsterdam, en Josine Emons, beleidsadviseur Leven en Zorg. ...| Lees verder
 
  | Ga naar nieuws
Dit is B&A  
 
Kom in positie voor transitie
Met ingang van 2015 worden de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en delen van de AWBZ gedecentraliseerd. Hoe pakken de gemeenten deze klussen op? Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties. Archief >

Deze maand:  Integraal PGB: Niet regelingen, maar het ondersteuningsplan staat centraal! van Sven de Langen.

| Lees verder

Werken bij B&A

B&A is een interessante werkgever. We voeren mooie projecten uit waarvan de maatschappelijke relevantie direct te meten is. We zijn een horizontale en informele organisatie, waarbinnen veel mogelijk en bespreekbaar is.
| Lees verder

Vacatures
Vrijwilligersvacatures uitvoeringsproject PIT 010
Deel deze pagina
  Aanmelden nieuwsbrief  
Werkterreinen B&A   Informatiewijzer B&A  
Wmo
Zorg
Werk
Jeugd
Beleid
 
Projecten
Nieuwsbrieven
Vacatures
Nieuws
Contact
Disclaimer
  Interact Network 2013