B&A Maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen
"Je moet niet thuis blijven als je iets kunt betekenen voor anderen."

WMO


Buurtbewoners activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten.

ZORG


Zelfstandigheid vergroten door zorg te verbinden met welzijn.

WERK


Mensen aan het werk helpen door belemmeringen uit de weg te ruimen.

JEUGD


Begeleiding van de transitie naar het nieuwe jeugdstelsel.

BELEID


Sociaal beleid verbeteren door goede voorbereiding op decentralisaties.
     
Gefeliciteerd met uw wethouderschap!
  2015 en 2016 worden uitdagende jaren: de 3D’s voor uw burgers goed inregelen én circa 30% besparing realiseren. U bent er goed op voorbereid, maar wanneer kunnen we nu echt beginnen? Lees verder


Onderdeel B&A
Klik op de logo's om een kijkje te nemen bij onze uitvoeringsprojecten en samenwerkingsverbanden. 
Nieuws
'Ik kan niksī dat gaat er bij mij niet in
In hoeverre kunnen mensen uit de (O) GGZ-doelgroep gebruik maken van collectief aanbod in Amsterdam Oost? En wat zijn de effecten van activerende dagbesteding op het tegengaan van eenzaamheid van mensen in de buurt en het aanleren van vaardigheden om zelfstandig in Oost te kunnen wonen en leven? Dat waren vragen die het stadsdeel liet onderzoeken ...| Lees verder
 
Symposium 'Voorkomen is beter dan genezen'
In de afgelopen jaren stonden er in de media teveel verhalen over ontsporingen bij organisaties in de semi-publieke sector. De interne toezichthouders krijgen er meestal flink van langs. Is dat terecht? Wat is het gevolg van deze naming and shaming voor de betrokkenen, in welke valkuilen is men gestapt en op welke wijze kan de schade worden beperkt?...| Lees verder
 
Civic Amsterdam hanteert toekomstbestendig werkproces
Civic Amsterdam werkt eenduidig en transparant én koppelt de hulpvragen van cliënten aan de zelfredzaamheidsmatrix. Dat maakt van Civic Amsterdam een voorloper op dit gebied....| Lees verder
 
Inzicht effecten welzijnswerk met spiegelsessies
Als zowel onderzoeksbureau als uitvoerder van welzijn vindt B&A het belangrijk goed inzicht te hebben in de effecten van haar welzijnswerk. In Amsterdam en Rotterdam hebben eind 2013 en in het voorjaar van 2014 spiegelsessies plaatsgevonden om deze effecten door cliënten te laten evalueren....| Lees verder
 
Vrijwilligersorganisaties informele zorg en ondersteuning bundelen krachten
Welzijn Woerden heeft het initiatief genomen om met alle informele zorg vrijwilligersorganisaties een kort traject in te gaan om antwoord te krijgen op de vragen hoe zij hun krachten kunnen bundelen én hoe zij gefaciliteerd zouden willen worden....| Lees verder
 
Jongeren uit Noord aan het werk via Eva & Adam
Binnen een jaar tijd begeleidde projectleider Natascha Madrid van participatiecentrum Eva & Adam diverse jongeren uit Amsterdam Noord naar werk dankzij haar innovatieve gespreksmethode....| Lees verder
 
  | Ga naar nieuws
Dit is B&A  
 
Kom in positie voor transitie
Met ingang van 2015 worden de arbeidsmarkt, de jeugdzorg en delen van de AWBZ gedecentraliseerd. Hoe pakken de gemeenten deze klussen op? Maandelijks bouwt B&A aan de brug tussen theorie en praktijk in een column over thema's rond de drie decentralisaties. Archief >

Dit keer: Betere toegang tot jeugdzorg  na decentralisatie van Peter van der Loos.
| Lees verder

Werken bij B&A

B&A is een interessante werkgever. We voeren mooie projecten uit waarvan de maatschappelijke relevantie direct te meten is. We zijn een horizontale en informele organisatie, waarbinnen veel mogelijk en bespreekbaar is.
| Lees verder

Vacatures
Vrijwilligersvacatures uitvoeringsproject PIT 010
Deel deze pagina
  Aanmelden nieuwsbrief  
Werkterreinen B&A   Informatiewijzer B&A  
Wmo
Zorg
Werk
Jeugd
Beleid
 
Projecten
Nieuwsbrieven
Vacatures
Nieuws
Contact
Disclaimer
  Interact Network 2013